Pakkeændringen skal meddeles senest den 10. i den indeværende måned, hvis den skal træde i kraft fra den 1. i den følgende måned.
Fx skal du meddele pakkeskiftet seneste den 10. januar, hvis du ønsker at skifte pakke pr. 1. februar.


Pris
Pakkeændring koster 375 kr. inkl. moms
(ændring fra én bland-selv pakke til en anden bland-selv pakke er gratis)

 
Mere information
Bemærk: Hvis du vil udmeldes/frakobles antenneanlægget mister du også din internet- og telefonforbindelse, hvis du har dette abonnement med YouSee via antenneforeningen.